La Taula del Tercer Sector i la Plataforma d’Infància de Catalunya alerten que l’educació encara és lluny de ser inclusiva

El dossier mostra que el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d’educació especial no ha parat de créixer des que s’ha aprovat el decret i que la seva presència en la formació postobligatòria és pràcticament inexistent.

Tipus de document
Entradeta

Les principals mancances que estan dificultant el desplegament són: la falta de recursos econòmics i humans en els centres educatius; els edificis i els materials no són 100% accessibles; les escoles d’educació especial no s’estan convertint en centres proveïdors de serveis i suports als centres ordinaris i la comunitat educativa continua sense comptar amb una mirada inclusiva transversal.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document