La Taula del Tercer Sector i Lafede.cat proposen un decàleg per simplificar els tràmits digitals amb l’administració pública i millorar així la seva tasca social

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a través de m4Social, el seu projecte d’innovació digital en l’àmbit social, i Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global han fet públiques 10 propostes per avançar cap a un marc comú entre les diferents administracions que garanteixi que els tràmits que han de fer les entitats socials quan es presenten a una convocatòria pública de finançament siguin més flexibles, àgils, senzills i adaptats. Ho han fet a la jornada ‘La simplificació digital en l’administració pública: propostes de les entitats socials’ que ha tingut lloc aquest matí a l’Auditori de la Universitat Pompeu Fabra Poblenou.

Tipus de document
Entradeta

Algunes de les 10 propostes per simplificar les convocatòries públiques de finançament són: unificar tots els tràmits de l’administració a Catalunya en un únic portal electrònic; flexibilitzar, simplificar i harmonitzar els processos administratius; crear un sistema únic de registre de documents; proporcionar formació, acompanyament i assistència a les entitats, i garantir l’accessibilitat universal i l’omnicanalitat. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document