La Taula del Tercer Sector planteja 12 reptes socials prioritaris per al 2023 i apressa per tancar l’acord de nous pressupostos

La millora de les prestacions socials i l’accés als drets socials; la reducció de les traves burocràtiques; el desplegament del conveni que regula la pobresa energètica i del pla que dignifica i modernitza els serveis socials; l’erradicació de la pobresa infantil i l’abordatge del sensellarisme en són algunes de les prioritats més destacades. Espera que el 2023 sigui un any d’estabilitat política per accelerar el ritme d’aplicació de les polítiques socials pendents.

Tipus de document
Entradeta

Preocupa que es tanqui l’any sense saber si s’acordaran uns nous pressupostos de la Generalitat que permetin concretar mesures que pal·liïn la pobresa sobrevinguda i la crònica. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document