La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya analitzen les conseqüències de la falta d'aprovació del projecte de pressupostos 2024

El Govern de Catalunya i, en particular, el Departament de Drets Socials constata que la falta de pressupostos posa en risc alguns dels compromisos i necessitats socials acordades entre el Govern i les entitats socials. Tanmateix, es compromet, malgrat les citades circumstàncies, a continuar treballant intensament per donar resposta als compromisos adquirits prèviament amb el sector social del país. En especial, mantenir actives les taules tècniques de revisió de la Cartera de Serveis Socials, seguir avançant en el traspàs de l’Ingrés Mínim Vital i la gestió integrada amb la Renda Garantida de Ciutadania i continuar treballant en la definició de l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil, entre d’altres. I en relació a la sostenibilitat de les entitats com a vertebradores i garants també dels drets de les persones, continuar treballant per obtenir l’escandall de costos dels serveis i caminar cap a l’equiparació salarial de les persones professionals del sector, entre d’altres.

Tipus de document
Entradeta

Els pressupostos 2024 eren una bona oportunitat de continuar creixent en el desenvolupament de polítiques socials, tan necessàries pel país. Especialment per combatre la pobresa estructural, millorar els serveis socials d’atenció a les persones i seguir avançant cap a la creació d’un sistema de serveis socials català basat en la qualitat

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document