Considera que els últims episodis d’agressions i l’assassinat del Samuel són “intolerables” i d’”extrema gravetat” i no tenen cabuda a la nostra societat i es mostra molt preocupada perquè l’auge dels discursos d’odi ha implicat un augment de les agressions.  
Notes de premsa
Segons aquestes dades, la taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social ha augmentat en només un any del 23,6% al 26,3%. Els components d’aquest indicador que inclouen el risc de pobresa, la privació material severa i la baixa intensitat del treball empitjoren. “Es demostra que el sistema de drets i protecció social no funciona i que, en els…
Notes de premsa
m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula del Tercer Sector, ha presentat al Mobile World Congress aplicacions i projectes tecnològics, impulsats des de les entitats socials per millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.
Notes de premsa
El document del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert recopila quina informació, a qui, com i per a què serveix la informació que les entitats socials han de subministrar a l’Administració pública per complir amb la llei de transparència.
Guies i manuals
El dossier repassa les barreres que tenen les persones amb discapacitat, les persones estrangeres en situació administrativa irregular, les que no tenen llar, les privades de llibertat, els infants i els adolescents i les persones grans per accedir a la participació política, unes dificultats que impedeixen que siguin ciutadanes de ple dret. 
Dossiers 'Catalunya Social'
Avisa que "no es pot parlar d'una inclusió real" perquè encara hi ha obstacles que dificulten clarament que les persones amb discapacitat, les estrangeres en situació administrativa irregular, sense llar, les privades de llibertat, la gent gran i els infants i adolescents puguin exercir aquest dret fonamental. Reclama a les administracions que “…
Notes de premsa
Les entitats socials demanen que augmenti clarament la inversió social i que els recursos es destinin a enfortir el sistema de protecció i drets socials per equiparar-lo a altres pilars bàsics de l’Estat del Benestar, com la sanitat i l’educació, a més de plantejar-li quines són les prioritats socials a curt, mitjà i llarg termini.
Notes de premsa
La Taula ha elaborat un document que explica els objectius i els elements clau de la futura de la llei del tercer sector social i la fonamentació jurídica.
Documents
Avisa que la Fundació CIBI no representa en absolut a les entitats del tercer sector: “Som entitats sense afany de lucre amb una finalitat 100% social. La nostra màxima prioritat és garantir els drets i les oportunitats de les persones en situació de vulnerabilitat i aconseguir que tinguin una vida digna”.
Notes de premsa
Reclama “rapidesa i responsabilitat” a les administracions i als partits polítics perquè blindin aquest dret: “Les seves decisions determinaran si es fa un pas endavant, o enrere, en la garantia d’aquest dret fonamental per a la dignitat de les persones. És a les seves mans”.  
Notes de premsa