L’elaboració del codi ètic ha permès dur a terme una reflexió sobre quins són els principis ètics que uneixen la Taula i les seves entitats federades i a partir dels quals volem que se’ns reconegui i quins són els compromisos que adquirim públicament en l’aplicació d’aquests principis. L’objectiu és dotar-nos d’una eina comuna que ens permeti…

Documents

El text recull una vuitantena de propostes dins l’àmbit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la finalitat de reforçar el sistema  de serveis i protecció social perquè aquest esdevingui un pilar fort de l’Estat del benestar, al costat de la salut i l’educació. Entre les mesures, destaca: potenciar la inserció laboral de col·…

Altres

A efecte d’abordar aquests plantejaments i com a conseqüència del desplegament del nou Reglament de Protecció de Dades des del maig del 2018, la Taula, a través del programa m4Social i en col·laboració amb amb la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, de la Generalitat de Catalunya, Barcelona…

Guies i manuals

El document pretén reflexionar i reflectir sobre com la revolució digital està generant desigualtats i exclusió social entre les persones en situació de vulnerabilitat que reben serveis i suports a través de les entitats del tercer sector. L’estudi se centra en 3 aspectes concrets de la bretxa digital: accés, ús i qualitat d'ús. L'informe s’ha…

Informes

Les entitats socials plantegen un paquet de 16 mesures, més a mitjà i llarg termini, per superar els efectes de la pandèmia i garantir un sistema de drets socials protecció social sòlid i eficient, però també proposa mesures urgents per aplicar en aquesta fase d'emergència immediata. Entre les prioritats hi ha: assegurar uns ingressos mínims…

Propostes

L’avaluació és una de les assignatures pendents de les entitats socials. És per això que la Taula, en col·laboració Ivàlua, ha creat un toolkit amb eines d'avaluació per aplicar a la pràctica i que s’han adaptat a les característiques i necessitats del tercer sector.

Guies i manuals

Es tracta d’una plataforma on les persones treballadores de les empreses poden concertar cita online amb professionals de Suara en l’àmbit de la psicologia i de la fisioteràpia. A més, també ofereix contingut, en el format escrit i vídeo, amb consells i recomanacions per fer més fàcil el dia a dia.

Guies i manuals