Col·laboració público-social

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

"Aquesta és una llei essencial per a les persones i per al país. La Llei del Tercer Sector Social és necessària, oportuna, urgent i viable". El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya, després que avui s’ha registrat a la cambra catalana una proposició de llei que reconeix el paper i l’aportació de les entitats socials a la societat i les persones.

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

Les entitats socials reclamen un marc legal que reconegui la seva feina essencial, que n’asseguri la seva participació en el disseny, l’execució i el seguiment de les polítiques públiques i que reculli mesures de foment i finançament que li aportin estabilitat i sostenibilitat. Reivindiquen que són i fan un servei públic a través de projectes cívics, comunitaris i de transformació social a 1.500.000 de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya. 

"La pandèmia ha posat de relleu la visió compartida de donar resposta a les persones amb un model d’atenció centrada en la persona i de base comunitària"

1. Les entitats del tercer sector social fa temps que reivindiquem que la principal prioritat en la integració social i sanitària és garantir un model d’atenció centrada en la persona i de base comunitària. Com la nova Agència pot contribuir a aquest gran repte? I, a la pràctica, què podria suposar l’agència per a les persones ateses? I per a les professionals?
 

'L'impuls transformador de l'Educació a Temps Complet'

En el marc de la Primavera 360, l'Aliança Educació 360 celebra la jornada 'L'impuls transformador de l'Educació a Temps Complet'. L'acte tindrà lloc el 12 de maig a la Fundació Joan Miró (Parc de Montjuïc, Barcelona), de 9:00 a 13:30 h.

Enguany, s'hi han convidat representants del govern portuguès i de la ciutat de Matosinhos. L'objectiu és que presentin el seu model Escola a Tempo Inteiro, a partir del qual es farà un debat posterior sobre com avançar en les polítiques educatives 360 a Catalunya.

Front comú d’ajuntaments i entitats socials per abordar els reptes socials metropolitans

Centenars d’entitats socials i representants d’ajuntaments, junt amb altres actors del territori metropolità com sindicats majoritaris i col·legis professionals, s’han reunit a la Fabra i Coats de Barcelona en el marc del Fòrum Social Metropolità per abordar els reptes socials actuals de l'àrea metropolitana de Barcelona. El fòrum, promogut per l'Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, és un espai horitzontal obert a tots els ajuntaments i les entitats socials amb activitat a la regió metropolitana.

L’impacte del tràmits administratius en l'accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual

El document recull els principals obstacles o problemàtiques que una persona es pot trobar en el camí de necessitar un ajut. Des de conèixer, a sol·licitar o rebre la prestació social. A més, l’anàlisi s’ha acompanyat d’una perspectiva conductual, utilitzant les lliçons de les ciències del comportament que ens permeten entendre com factors socials, psicològics i cognitius afecten a la presa de decisions de la ciutadania.

'Els reptes socials metropolitans': vine a la jornada del Fòrum Social Metropolità

El dimecres 23 de març se celebrarà la Jornada del Fòrum Social Metropolità a la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d'Art de 9:30 a 13h. S’ha dissenyat un programa on representants d’ajuntaments i d’entitats socials reflexionaran i aportaran les seves experiències per fer front als reptes socials metropolitans actuals. Les inscripcions es poden tramitar a través d'aquest enllaç