Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya 2022

Segons el Baròmetre 2022, les entitats socials catalanes acompanyen 1,9 milions de persones, 350.000 persones més que a l’anterior baròmetre que analitzava aquesta dada. Per primera vegada, l'informe quantifica el nombre d’atencions que fan les entitats socials catalanes, que és de més de 3 milions. Els principals col·lectius atesos són: persones grans, persones amb discapacitat, infants i persones en situació de pobresa o exclusió, que representen el 67% de les persones que reben suport del tercer sector social i els principals àmbits d’intervenció són l’educació en el lleure i els serveis educatius (20%), la cultura (18%), l’atenció psicosocial i rehabilitació (14%) i la cobertura de necessitats bàsiques (9%). D'altra banda, el finançament de les entitats socials prové de les administracions públiques (56%), fonts pròpies (28%) i privat (16%). El 75% de les despeses es destinen a l’atenció directa.
 

Tipus de document
Entradeta

El Baròmetre 2022 actualitza les principals dades d'àmbit català en relació amb el nombre de persones ateses per les entitats socials, els principals àmbits d'intervenció i col·lectius que reben suport i acompanyament de les organitzacions del tercer sector social, els mitjans i el finançament amb el quals compten les entitats per desenvolupar la seva acció social. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document