Claus per impulsar la participació de la teva entitat a la Unió Europea

En aquest primer quadern, es recullen continguts útils sobre els actors, els processos i les agendes europees relaciones amb l'àmbit social i el treball al tercer sector social. En concret, sobre el funcionament institucional la Unió Europea, l'actualitat social i les prioritats de l'agenda europea i amb recursos pràctics per construir una estratègia pròpia.

Entradeta

Els Quaderns d'Internacionalització del Tercer Sector són una sèrie de documents amb recursos pràctics per facilitar la internacionalització de les entitats socials, elaborats per l'Oficina d'Internacional de la Taula del Tercer Sector Social.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document