El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

Les entitats socials reclamen un marc legal que reconegui la seva feina essencial, que n’asseguri la seva participació en el disseny, l’execució i el seguiment de les polítiques públiques i que reculli mesures de foment i finançament que li aportin estabilitat i sostenibilitat. Reivindiquen que són i fan un servei públic a través de projectes cívics, comunitaris i de transformació social a 1.500.000 de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya. 

Es posen a disposició dels grups parlamentaris per treballar el contingut de la proposició de llei i enriquir-la. Confien que s’aprovarà i que el Govern articularà els mecanismes necessaris per desplegar-la i fer-la efectiva. 
 

Tipus de document
Entradeta

El Tercer Sector Social defensa que és l’oportunitat de posar en valor el paper i la contribució essencial de les entitats socials a l’hora de garantir els drets socials, el benestar i la protecció dels col·lectius en situació o risc d’exclusió.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document