El Tercer Sector reclama al Govern garanties d’accés als tests d’antígens per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i mesures de suport a les entitats socials per cobrir els sobrecostos derivats de la Covid-19

Alerten que les persones que tenen uns recursos econòmics molt limitats estan més exposades al contagi i no tenen garantit l’accés als tests d’antígens, malgrat la recent regulació del preu. 

Tipus de document
Entradeta

Reclamen mesures transversals de suport perquè totes les entitats socials puguin fer front als sobrecostos de la pandèmia i assegurar la màxima protecció tant a les persones ateses com a les professionals. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document