Impuls de la participació de la infància i la joventut en la governança de les entitats socials

El document recull deu idees força a tenir presents per a qualsevol entitat o servei que vulgui generar processos de participació amb infants i joves en relació a la governança i també vol ser un recull de bones pràctiques que facilitin accions encaminades a potenciar que la infància no només participi de les activitats que des de les diferents entitats s’ofereixen sinó que, a més, en formin part de les mateixes.

Tipus de document
Entradeta

La Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) ha elaborat un document-guia adreçat a les entitats que vulguin impulsar la participació de la infància i la joventut en la governança de les organitzacions socials.

Fitxer
Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document