La Taula del Tercer Sector avisa que la Covid-19 empeny a la irregularitat sobrevinguda i planteja mesures per a la protecció real de les persones migrades

A Catalunya, hi ha més d’un milió de persones migrades, de les quals s’estima que 100.000 estan en situació administrativa irregular. Facilitar l’accés al mercat laboral de les persones migrades amb plenes garanties, concedir l’autorització de treball als joves migrats sols sense referents familiars i garantir l’empadronament i l’atenció als serveis socials són algunes de les propostes que trasllada el dossier a les administracions.
 

Tipus de document
Entradeta

La Taula del Tercer Sector ha presentat el dossier ‘Fronteres de paper: la irregularitat administrativa i la invisibilització de les persones’ que mostra com la situació administrativa irregular impedeix l’accés a drets tan bàsics com l’habitatge, el treball, la formació o la participació.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document