m4social analitza l’impacte de la intel·ligència artificial en la garantia dels drets socials al MWC 2024

El document conclou que els principals beneficis són una major velocitat, eficiència i qualitat en l’atenció dels serveis públics, l’oportunitat de dissenyar millors polítiques i la millora de la gestió interna de l’Administració. I, entre els potencials riscos, destaca la manca de privacitat i seguretat, la falta de transparència i l’amplificació de biaixos i discriminacions.

Tipus de document
Entradeta

 El projecte d'innovació digital en l'àmbit social de la Taula del Tercer Sector Social ha presentat un informe, elaborat per KSNET, que identifica els beneficis i riscos de l’ús de la IA en les Administracions Públiques que ja apliquen aquesta tecnologia en l’àmbit social.  

Fitxer
Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document