Minories ètniques, migració i refugi

La Creu Roja ha atès prop de 5.400 persones refugiades el 2020 a Catalunya

Durant el 2020 i en context de pandèmia, la Creu Roja a Catalunya ha atès un total de 5.378 persones refugiades, 30.351 persones a tot l’Estat, i ha dut a terme 49.539 intervencions en el marc del programa d’asil. Aquesta xifra representa un descens del 33% respecte l’any 2019, durant el qual l’organització va atendre 8.126 persones i s’explica per l’impacte de l’emergència sanitària.
 

Presentem una guia per incorporar la perspectiva intercultural

Avui s’ha presentat la ‘Guia per incorporar la perspectiva intercultural a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya’, una eina dirigida a les entitats socials perquè sàpiguen com incorporar aquesta mirada intercultural al seu ADN, des de les bases fins a l’estratègia específica de les organitzacions, amb l’objectiu d’adaptar-se a la realitat sociocultural i demogràfica del país i ser útil per als espais d’incidència i treball del tercer sector social.

La Taula del Tercer Sector avisa que la Covid-19 empeny a la irregularitat sobrevinguda i planteja mesures per a la protecció real de les persones migrades

A Catalunya, hi ha més d’un milió de persones migrades, de les quals s’estima que 100.000 estan en situació administrativa irregular. Facilitar l’accés al mercat laboral de les persones migrades amb plenes garanties, concedir l’autorització de treball als joves migrats sols sense referents familiars i garantir l’empadronament i l’atenció als serveis socials són algunes de les propostes que trasllada el dossier a les administracions.
 

Fronteres de paper: la irregularitat administrativa i la invisibilització de les persones

L'informe mostra com el fet de tenir, o no, la situació administrativa regularitzada marca la diferència a l’hora d’accedir a drets tan bàsics com l’habitatge, el treball, la formació o la participació, a més de repassar àmpliament la llarga cursa d’obstacles que han de superar les persones per aconseguir “papers” i deixar de ser ciutadanes de segona.

ECAS reclama més inversió social i polítiques públiques transformadores

ECAS reclama més inversió social i un enfocament menys pal·liatiu i més transformador de les polítiques públiques. Ho fa en el seu document 'Reflexions en l'àmbit de les polítiques socials', en relació a les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer. La pandèmia ha impactat sobre una societat fràgil i polaritzada, com alertava l'informe INSOCAT 'Una societat entre crisis'. I ho ha fet de manera estratificada: joves, dones i persones migrades han tornat a ser les més afectades.