L’impacte del tràmits administratius en l'accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual

El document recull els principals obstacles o problemàtiques que una persona es pot trobar en el camí de necessitar un ajut. Des de conèixer, a sol·licitar o rebre la prestació social. A més, l’anàlisi s’ha acompanyat d’una perspectiva conductual, utilitzant les lliçons de les ciències del comportament que ens permeten entendre com factors socials, psicològics i cognitius afecten a la presa de decisions de la ciutadania.

Tipus de document
Entradeta

L'informe analitza els defectes normatius d’una selecció de prestacions socials que s’atorguen a Catalunya, així com les traves digitals i els colls d’ampolla administratius. El document ha estat elaborat per la Taula del Tercer Sector conjuntament amb la consultora Knowledge Sharing Network, SL. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document