Internacionalització

Suara Cooperativa se internacionaliza y llega a Chile

Suara Cooperativa ha iniciado la expansión internacional a Chile con la prestación de servicios de atención sanitaria a domicilio. Gracias a la adquisición, junto con otros socios, de la empresa chilena Serproen Hombre Care, la internacionalización se ha podido llevar a cabo. Chile es actualmente el segundo país más envejecido de América del Sur, sólo por detrás de Uruguay, y se estima que en 2020 será el país con una tasa de envejecimiento más elevada.

Suara Cooperativa s’internacionalitza i arriba a Xile

Suara Cooperativa ha iniciat l’expansió internacional a Xile amb la prestació de serveis d’atenció sanitària a domicili. Gràcies a l’adquisició, juntament amb altres socis, de l’empresa xilena Serproen Home Care, la internacionalització s’ha pogut dur a terme. Xile és actualment el segon país més envellit d’Amèrica del Sud, només per darrera d’Uruguai, i s’estima que l’any 2020 serà el país amb una taxa d’envelliment més elevada.

La nova línia de treball està orientada a prestar serveis a domicili a gent gran, residències per a gent gran i centres d’estada diürna.

Primera missió a Colòmbia destinada a la internacionalització del Tercer Sector

Tretze entitats socials, membres de la Taula del Tercer Sector, inicien avui a Bogotà la primera missió prospectiva destinada específicament a organitzacions d’aquest sector que desenvolupen activitats empresarials amb finalitats socials. La missió està organitzada per l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat-ACCIÓ i promoguda per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

La Taula y ACCIÓ organizan un viaje en Colombia para las entidades que buscan internacionalizarse

En el marco del acuerdo establecido hace unos meses entre la Taula del Tercer Sector y ACCIÓ para ayudar las entidades del Tercer Sector Social a internacionalizarse, la primera semana de diciembre 10 entidades sociales vinculadas a la Taula del Tercer Sector participarán en un viaje en Colombia para conocer las oportunidades que ofrece el Estado del Bienestar emergente de este país sudamericano.

La Taula, nou membre d’Euclid, Plataforma de la societat Civil Europea

Una delegació de la Taula del Tercer Sector formada per la presidenta de la institució, Àngels Guiteras i pel director general, Toni Codina han assistit aquest dimecres a Londres a la Junta Directiva d’Euclid per presentar la Taula i formalitzar l’entrada en aquesta Plataforma de la societat civil europea.

Euclid està formada per agents de països de tot Europa i treballa per construir una societat civil europea més innovadora , professional i sostenible. Euclid desenvolupa projectes a tot Europa gràcies al finançament de la Comissió Europea i les Nacions Unides.

La Taula del Tercer Sector i ACCIÓ organitzen un viatge a Colòmbia per a les entitats que busquen internacionalitzar-se

En el marc de l'acord establert fa uns mesos entre la Taula del Tercer Sector i ACCIÓ per ajudar les entitats del Tercer Sector Social a internacionalitzar-se, la primera setmana de desembre 10 entitats socials vinculades a la Taula del Tercer Sector participaran en un viatge a Colòmbia per conèixer les oportunitats que ofereix l'Estat del Benestar emergent d'aquest país sudamericà.